podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Spis artykułów » Islandia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Islandia - wiza, ambasady, przepisy

Reykjavik     
islandia
Islandia - podróże na IslandięIslandia - mapa krajuIslandia - spis artykułów i galeriiIslandia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeIslandia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaIslandia - szczepienia, zdrowie, poradyIslandia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROIslandia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOIslandia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przyna­leżność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub nowego dowodu oso­bistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

Obywatele polscy mogą pozostawać i pracować na Islandii bez zezwolenia do 3 miesięcy.
Informacje dla kierowców
Podczas pobytu o cha­rak­terze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy). Obo­wiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzie­ci (dotyczy to również niemowląt) przewożone są w specjalnych fotelikach. W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opo­ny zimowe. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń. Należy jed­nak pamiętać o surowości klimatu, bardzo dużych odległościach między obszarami zamieszkanymi oraz gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych niezależnie od pory roku. W Islandii jest wiele dróg nie utwardzonych, szutrowych, często są one bardzo wąskie (na szerokość jednego samochodu), dotyczy to również mostów. Zalecana jest więc daleko idąca ostrożność podczas jazdy samochodem. Drogi w górach w środkowej części Islandii mają nawierzchnię szutrową, nieutwardzoną. Wiele dróg w górach jest otwarta tylko w okresie letnim. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód z napędem na cztery koła. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zapoznać się z informacją o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego: (www.vegagerdin.is/english/). Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz tzw. jazdę “off-road” poza wyznaczonymi miejscami.
Przepisy celne
Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów.

1. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

• żywność – do 3 kg, o wartości nie przekraczającej 18,5 tys. ISK

• napoje alkoholowe – 1 l mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 21%) i 1 l wina, lub 1 l mocnego alkoholu i 6 l piwa, lub 1,5 l wina i 6 l piwa, lub: 3 l wina (napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia)

• 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych (papierosy i wyroby tytoniowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 18 rok życia).

2. Przedmioty, których wwóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:

• telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy to jednego używanego telefonu komórkowego GSM),

• sprzęt wędkarski, sprzęt oraz odzież do jazdy konnej (jeśli przedmioty te były używane poza terenem Islandii, można je wwieźć pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb weterynaryjnych innych państw o wykonanej dezynfekcji; przedmioty te można poddać dezynfekcji przy wjeździe do Islandii na koszt właściciela),

• broń i amunicja (o ile samo wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone, to podlega zgodzie komendanta policji. Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może jednak bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w posiadanym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy,

• zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Islandii pod warunkiem odbycia kwarantanny),

• lekarstwa (niewielka ilość lekarstw niezbędnych na czas po­bytu, maksimum na 100 dni, jest dozwolona; funkcjonariusz służby celnej ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego),

• kwiaty, nasiona i inne rośliny (bez zezwolenia można wwieźć np. bukiet kwiatów zawierający maksimum 25 szt.).

3. Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:

• narkotyki i środki odurzające,

• tytoń do żucia i tabaka,

• surowe produkty żywnościowe (np. surowe mięso i wędliny, nieprzegotowane mleko, surowe jaja itp.; zakaz dotyczy rów­nież suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych)

• różnego rodzaju broń (sztylety o ostrzu przekraczającym dłu­gość 12 cm, noże i sztylety sprężynowe, kastety, pałki, kajdanki itp.).

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przed­mio­tów, których wwóz objęty jest zakazem. Nie ma limitu warto­ściowego wwożonej gotówki, o ile wwożąca lub wywożąca ją osoba jest jej prawowitym właścicielem i w razie wątpliwości ze strony służb celnych może udowodnić tytuł własności. Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 15 tys. EUR.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w za­plombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Celnego: www.tollur.is.
Bezpieczeństwo
Islandia jest krajem bezpiecznym, w którym nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.
Przydatne informacje
· Islandia jest krajem o niezwykle czystej wodzie. Można pić wodę zimną z kranów bez przegotowania.

· Działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratun­kowego i straży pożarnej. Numer telefonu – 112.

· Aktualne informacje o warunkach życia na Islandii w języku polskim mozna znaleźć na stronie www.mcc.is,

· Przy wymianie waluty urzędnik bankowy ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płat­niczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią. Na Islandii powszechne są płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi.

· W związku z kryzysem gospodarczym, który nadszedł w drugiej połowie roku, dużym wahaniom podlegają kursy islandzkiej korony. Dokonując transakcji należy zwrócić uwagę na aktualny kurs miejscowej waluty. Zawieszone do odwołania zostało wykonywanie usług finansowych za pośrednictwem Western Union i Money Gram. Wprowadzono ograniczenia w obrocie walutami.
· Na stronie internetowej islandzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.tr.is pobrać można broszurę w języku pol­skim „Witamy w Islandii – informacje o systemie ubezpieczeń społecznych”. Na stronie www.eures.is zamieszczona jest bro­szura w języku polskim „Życie i praca w Islandii – informacje dla obywateli UE/EOG zainteresowanych podjęciem pracy w Islandii”.

· W Centrum Międzynarodowym Alþjóðahús przy ulicy Laugavegur 37 w centrum Reykjaviku można otrzymać informacje prawne, socjalne czy kulturalne w języku polskim (telefon: 00354 530 93 00, www.ahus.is).

· Znajomość języka angielskiego na terenie Islandii jest powszechna.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Konsulat RP w Reykjawiku
Konsul honorowy: Fridrik Gunnarsson (islandzki, angielski)
Solbraut 18, 170 Seltjarnarnes, Iceland
tel.: (00-354) 561 17 61
fax: (00-354) 580 53 01
fridrik@velesalan.is
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Islandii
Rauchstrsse 1
D-10787 Berllin
tel.: (0-0 49 30) 50 50 4000
fax: (0-0 49 30) 50 50 4300
icemb.berlin@utn.stjr.is
www.botschaft-island.de
Wydział Handlowy

tel.: (0-0 49 30) 50 50 4150
fax: (0-0 49 30) 50 50 4300